Mentálhigiéniás kurzusok

Személyiségfejlesztõ játékdráma csoportok

Magatartásproblémás gyerekeknek

Szülõ-gyerek kapcsolaterõsítõ programok

Szülõket segítõ programok

Mentálhigiénia

Személyiségfejlesztõ játékdráma csoportok

Olyan csoport, ahol általában 6-8, közel azonos életkorú gyermek játszik együtt. Heti vagy kétheti rendszerességgel találkoznak 50-70 percben, azért, hogy a gyerekek mindennapi konfliktusaikat, indulataikat hatékonyabban tudják kezelni, fejlõdésük kiegyensúlyozott, harmonikus legyen.

Mi történik egy-egy foglalkozáson?

A résztvevõk történetet alkotnak, és azokat közösen eljátsszák. Ezek lehetnek szimbolikusak, kitaláltak, de valóságos helyzetek is. A történetek létrehozása és színrevitele során mindenki az alkotó folyamat részesévé válik, és közben megtanul együttmûködni. A közös játék feszültségoldó, különbözõ szerepeket lehet kipróbálni, és el lehet lesni a többiek megoldási módjait.

Kiknek ajánljuk a módszert?

Mindazoknak az 5 év feletti gyermekeknek, akiknek szükségük van egy olyan közegre, ahol átélhetik saját értékeiket, értékességüket, akik mindennapjaikban nem annyira sikeresek, nehéz nekik barátokat találni vagy megfelelni az iskolai, családi elvárásoknak.

Hogyan lehet ilyen csoportba jelentkezni?

A csoportba kerülést megelõzi egy olyan találkozás, amelyen csak a szülõk vesznek részt, akik elmondják, hogy miért is gondolják úgy, hogy gyermeküknek szüksége van egy ilyen csoportra, illetve megismerkednek a csoport mûködési kereteivel, szabályaival. A gyerekek számára mindig van két próbaalkalom, ahol eldönthetik, hogy tetszik-e nekik ez a forma, van-e kedvük részt venni egy ilyen csoport foglalkozáson. Aki a részvétel mellett dönt, annak 10 alkalomra kell el köteleznie magát.

Idõpontot, további információkat kérni a címre írt levélben lehet.

Játékkonzultáció

Olyan egyéni forma, ahol közösen játszunk úgy, hogy elfogadjuk a gyerek vezetõ szerepét, az õ játékkezdeményezéseit, igényét követjük. Megváltozik a mindennapi megszokott keret, rutin, ahol a szülõ írja elõ, hogy a kicsinek mit, mikor, hogyan kell tenni. Ez a változás nézõpontváltást is eredményez, képes megszakítani és átalakítani a rossz köröket. A gyerek a játékon keresztül kifejezheti esetleges feszültségeit, átélheti saját hatóerejét, a szülõ jobban megismerheti és megértheti õt, s a közös öröm mind kettõjüket átsegíti a nehézségeken.

Kiknek ajánljuk?

Mindazoknak a gyermekeknek, akik mindennapi helyzeteikben nehezen alkalmazkodnak, nincsenek barátaik, és/vagy nehezen irányíthatóak, nem tudnak sikeresen megfelelni az intézményi, vagy a szülõi elvárásoknak.

Idõpontot, további információkat kérni a címre írt levélben lehet.

Gyerek pszichodráma csoport

Olyan csoport, ahol általában 4-8, közel azonos életkorú gyermek játszik együtt két felnõtt vezetõvel. Általában heti rendszerességgel találkoznak 50-70 percben, azért, hogy a gyerekek magatartásproblémái megoldódjanak.

Mi történik egy-egy foglalkozáson?

A résztvevõk meséket alkotnak, és azokat közösen eljátsszák. A történetek létrehozása és színrevitele során mindenki egy alkotó folyamat részesévé válik, és közben megtanul együttmûködni. A játék mindig a fantázia világában, egy kitalált térben és idõben zajlik, ahol nincs rossz teljesítmény, csak jó megoldás. Ebben a csodavilágban a gyerekek bátran megnyílnak, kifejezik belsõ tartalmaikat, és átélik, hogy értékesek, nagyszerûek. Ez az élmény segíti õket ahhoz, hogy hétköznapi viselkedésüket megváltoztassák.

Kiknek ajánljuk a módszert?

Mindazoknak az 5 év feletti gyermekeknek, akiknek szükségük van egy olyan feszültségoldó közegre, ahol átélhetik saját értékeiket, értékességüket, s közben képessé válhatnak jobban alkalmazkodni, együttmûködni. Akiknek aktuális nehézségeik vannak: nem tudnak megfelelõen beilleszkedni, magányosak, boldogtalanok, vagy állandóan feszültek, nyugtalanok, testi tüneteik vannak, fej- has (stb.) fájósak, bepisilnek, vagy kényszermozgásokat végeznek. Akiket valamilyen veszteség ért: válás, haláleset, intézményváltás, akik nagyon agresszívak vagy passzívak, bezárkózóak.

Hogyan lehet ilyen csoportba jelentkezni?

A csoportba kerülést megelõzi egy olyan találkozás, amelyen csak a szülõk vesznek részt, akik elmondják, hogy miért is gondolják úgy, hogy gyermeküknek szüksége van egy ilyen csoportra, illetve megismerkednek a csoport mûködési kereteivel, szabályaival. A gyerekek számára mindig van két próbaalkalom, ahol eldönthetik, hogy tetszik-e nekik ez a forma, van-e kedvük részt venni egy ilyen csoporton. Aki a részvétel mellett dönt, annak 10 alkalomra kell el köteleznie magát.

Idõpontot, további információkat kérni a címre írt levélben lehet.

Szülõ-gyerek kapcsolaterõsítõ programok

Minden rendben?

Azokat a szülõket és kicsinyeiket várom, akiknek kérdéseik, kétségeik vannak gyermekeik megfelelõ fejlõdésével kapcsolatban. Bizonytalanok, tanácstalanok nevelési kérdésekben, nehézséget okoz számukra egy-egy helyzet kezelése.

A közös játék során több oldalról is megmutatkozik a gyerek, látjuk viselkedését, játékának színvonalát, képességeinek fejlettségét, kapcsolatát édesanyjával, együttmûködési készségét, fejleszthetõségének határait. A szülõk reálisabb képet kaphatnak gyermekükrõl, az örömteli közös tevékenység kapcsolaterõsítõ, összhangot teremtõ. Játék közben mód új viselkedésminták kipróbálására és kiépítésére. A megszokott beidegzõdések, mintázatok letehetõvé, a rossz körök megszakíthatóvá, igény és szükség szerint alakíthatóvá válnak.

Jelentkezni és további információkat kérni a címre írt levélben lehet.

Szülõ-gyerek játékdráma csoport

Ez egy olyan csoport, ahol általában 4-8, közel azonos életkorú gyermek és szülei (többnyire az egyik) játszanak együtt két vezetõvel. Általában heti rendszerességgel találkoznak 50-70 percben, azért, hogy a gyerekek pszichés problémái megoldódjanak. Elõre meghatározott óraszámban, mindig ugyanazokkal a résztvevõkkel dolgozunk együtt.

Mi történik egy-egy foglalkozáson?

A résztvevõ gyerekek meséket alkotnak, és azokat közösen eljátsszák. A szülõk szerepe követõ jellegû, a gyerek vezet, irányít, mondja meg, írja elõ, hogy mi történjen, a szülõ, alkalmazkodik. Ezáltal a szülõ-gyerek kapcsolat más dimenzióba helyezõdik: szerepcsere történik. Ugyanakkor történetek létrehozása és színrevitele során mindenki egy alkotó folyamat részesévé válik, és közben megtanul együttmûködni. A játék mindig a fantázia világában, egy kitalált térben és idõben zajlik, ahol nincs rossz teljesítmény, csak jó megoldás. Ebben a csodavilágban a gyerekek bátran megnyílnak, kifejezik belsõ tartalmaikat, és átélik hogy értékesek, nagyszerûek, és ez hozzásegíti õket ahhoz, hogy hétköznapi viselkedésüket is megváltoztassák. Az együttjátszás harmonikusabbá teszi a szülõ-gyerek kapcsolatot, a játék világában az esetleges problémák könnyebben rendezhetõk, és a szülõket érzékenyebbé teszi arra, hogy jobban megértsék és elfogadják gyermekeiket.

Kiknek ajánljuk a módszert?

Mindazoknak az 5 év feletti magatartásproblémákkal küzdõ gyermekeknek és szüleiknek, akiknél a szülõk úgy gondolják, hogy vezetõ szerepet töltenek be gyermekük életében, van igényük és lehetõségük aktívan közremûködni annak érdekében, hogy gyermekük képessé váljon lemondani tünetérõl, találjon jobb, hatékonyabb, számára megfelelõbb, harmonikusabb alkalmazkodási formát. Akik szívesen válnak gyermekük játszótársává azért, hogy jobban megismerjék, megértsék, segítsék csemetéjüket.

Hogyan lehet ilyen csoportba jelentkezni?

A csoportba kerülést megelõzi egy olyan találkozás, amelyen csak a szülõk vesznek részt, akik elmondják, hogy miért is gondolják úgy, hogy szükségük van egy ilyen csoportra, illetve megismerkednek a csoport mûködési kereteivel, szabályaival. Idõpontot, további információkat kérni a címre írt levélben lehet.

Személyiségfejlesztõ programok

A 30 órás program során a résztvevõk azért dolgoznak együtt, hogy jobban megismerjék önmagukat, megosszák örömeiket, problémáikat, rálássanak az általuk használt és alkalmazott nevelési módszerekre, megtanulják hatékonyabban kifejezni igényeiket és szükségleteiket. A csoportok általában kétheti rendszerességgel találkoznak egy-egy alkalom 3 órát tart azonos résztvevõkkel.

Mi történik egy-egy alkalommal?

A résztvevõk által hozott témákból, tapasztalatokból kiindulva különbözõ játékos gyakorlatokat végzünk. Ennek során lehetõségünk van kommunikációs-, empátiás készségüket, spontaneitásukat és kreativitásukat fejleszteni. Lényeges, hogy a helyzetgyakorlatokat mindig megbeszélés követi, ahol megoszthatóak az érzések, gondolatok, és visszajelzést kaphatunk csoporttársainktól arról, hogy õk milyennek látták mûködésünket.

Az oldott, elfogadó, támogató légkörben megbeszéljük, hogy ki milyen belsõ hangokat használ, hogyan kér, és hogy tud nemet mondani, milyen viselkedésmódok jellemzik, hogyan tûri és kezeli a konfliktusokat, milyen szerepeket tölt be, hogyan nevel, és mennyire elégedett önmagával, körülményeivel. Kockázatmentesen lehet megismerni, kipróbálni ki és begyakorolni új, a korábbinál hatékonyabb viselkedésmódokat is.

Kiknek ajánljuk a módszert?

Mindazoknak, akiknek igényük van arra, hogy jobban megismerjék és megértsék saját, gyermekük, családjuk mûködésmódját, akik szeretnék megosztani érzéseiket, gondolataikat, tapasztalataikat másokkal, akik hisznek abban, hogy a kiscsoportos formában sokat lehet direkt és indirekt módon tanulni egymástól és a szakemberektõl, hogy lehet tenni azért, hogy boldogabban, elégedettebben, sikeresebben éljünk.

Jelentkezni, további információkat kérni a írt levélben lehet.

Mediáció

Egy konfliktus kezelési módszer, ahol a résztvevõ felek azért találkoznak és dolgoznak együtt a közvetítõvel, hogy megoldhatatlannak tûnõ problémájukat mindannyiuk számára megfelelõ, kielégítõ módon tudják rendezni. Az ülések általában havi rendszerességgel zajlanak 50 percben, az elsõ közös találkozás kétszer ennyi ideig tart, ezt követõen határozzuk meg a szükséges idõtartamot.

Mi történik egy-egy alkalommal?

A résztvevõ felek igényeit, szükségleteit tárjuk fel, a „nyerõ-nyerõ helyzet” megtalálása, kimunkálása, közös megoldás teremtése érdekében. A közvetítõ szerepe a folyamatban, hogy megtanítsák a feleket arra, hogy ismerjék fel és fogalmazzák meg igényeiket, szükségleteiket és legyenek képesek ugyanakkor arra is, hogy meghallják, megismerjék, és jobban megértsék a másik fél álláspontját is. Így lehet csak az elmérgesedett helyzetet indulattalanítani, tisztábban látni és mindegyikõjük számára megfelelõ megegyezést találni és kötni.

Kiknek ajánljuk a módszert?

Mindazoknak, akik felismerték, hogy az elmérgesedett konfliktusok megkeserítik az életet, és tenni akarnak ennek megváltoztatása érdekében.

Jelentkezni, idõpontot, további információkat kérni a jandazsuzsa@yahoo.com, címre írt levélben lehet.

120 órás önismereti pszichodráma csoport

A pszichodráma eredetileg egy akcióelvû, cselekvésközpontú csoportpszichoterápiás módszer, mely hatását a belsõ lelki tartalmak, élmények, és konfliktusok dramatikus megjelenítésén keresztül fejti ki.

A résztvevõket saját élményen keresztül, játszva és játékosan segíti abban, hogy könnyebben megtalálják a helyüket a világban, hogy jobban megismerjék és megértsék viselkedésük mozgató rugóit, hogy új szerepeket és megoldásmódokat próbálhassanak ki, és tanulhassanak társaiktól, hogy problémáikon, cselekvõ módon legyenek úrrá.

Kiknek ajánljuk a módszert?

Mindazoknak, akik sikeresebben akarnak kommunikálni magánéletükben és munkahelyükön, akik szeretnék könnyebben kezelni konfliktusaikat, akik szívesen válnának egy intenzíven együtt dolgozó 6-10 fõs csoport tagjává.

Jelentkezni, idõpontot, további információkat kérni a , címre írt levélben lehet.

A kurzusok ára

Személyiségfejlesztõ játékdráma csoportok

 • 2000 Ft alkalmanként
 • 18 000 Ft 10 alkalmas bérlet

Magatartásproblémák kezelésére - Játékkonzultáció, gyerek pszichodráma csoport, szülõ-gyerek játékdráma csoport

 • 2000 Ft alkalmanként
 • 18 000 Ft 10 alkalmas bérlet

Szülõket segítõ programok

 • 30 000 Ft 30 órás személyiségfejlesztõ csoport

120 órás önismereti pszichodráma csoport

 • 1500 Ft/ óra

Mentálhigiénia

Esetmegbeszélõ csoport gyerekdramatistáknak

Janda Zsuzsa kiképzõ gyerekdráma vezetõ és Mihály Blanka kiképzõ gyerekdráma vezetõ esetmegbeszélõ csoportot indít.

A csoport 6-8 fõs, zárt, havonta egy alkalommal pénteken 9 -12 óráig Óbudán, a Remetehegyi út 106/A szám alatt keresünk válaszokat a gyerekcsoportok vezetése során felmerülõ aktuális kérdésekre.

Jelentkezni februér 15-ig lehet a címen vagy a 06 30 8233729-es számon

Gyermek pszichodráma eszköztár

Gyermek pszichodráma munkánkban szerzett tapasztalatainkat szeretnénk megosztani az érdeklõdõkkel. Olyan szakemberek (pszichiáter, pszichológus, gyógypedagógus, szociális munkás) jelentkezését várjuk, akik már szereztek tapasztalatokat e csoportformával, vagy most ismerkednek a gyermek pszichodráma eszköztárával.

Közös játékkal, gyermek sajátélményen keresztül, és esetmegbeszélésekkel adunk módszertani segítséget, mely a napi munkában közvetlenül hasznosítható.

Helyszín

1037. Budapest, Remetehegyi út. 106/ A

Díja

12 000 Ft / alkalom

Csoportvezetõk

 • Janda Zsuzsa, pszichopedagógus, kiképzõ gyerekdráma vezetõ
 • Dr. Varga Melinda, gyermekpszichiáter

További információ és jelentkezés

 • A csoport indulása elõtt személyes találkozás szükséges.
 • Janda Zsuzsa: email: Tel: 06 30 8233729
 • Dr. Varga Melinda: email: Tel: 06 30 2245883